Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług w zakresie obsługi kasowo-biletowej oraz obsługi wypożyczalni łyżew lodowiska zlokalizowanego na Placu Zwycięstwa 3
w Słupsku, na rzecz Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat pokój nr 8)
do dnia 19 października 2018 r. do godziny 12:00

Zamawiający dopuszcza składanie ofert droga elektroniczna na adres sosir@sosir.slupsk.pl

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 447

Udostępniono dnia: 12.10.2018 14:13

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 12.10.2018, Szymon Orłowski: Dodanie załącznika Projekt_umowy
 • 12.10.2018, Szymon Orłowski: Dodanie załącznika Załącznik nr 2
 • 12.10.2018, Szymon Orłowski: Dodanie załącznika Załacznik nr 3- oświadczenie
 • 12.10.2018, Szymon Orłowski: Dodanie załącznika Załącznik nr 4
 • 12.10.2018, Szymon Orłowski: Dodanie załącznika Załącznik nr 6
 • 12.10.2018, Szymon Orłowski: Dodanie załącznika Zaproszenie do składania ofert z załącznikami
 • 12.10.2018, Szymon Orłowski: Dodanie załącznika Zaproszenie do składania ofert z załącznikiem
 • 12.10.2018, Szymon Orłowski: Edycja dokumentu Świadczenie usług w zakresie obsługi kasowo-biletowej
 • 12.10.2018, Szymon Orłowski: Edycja dokumentu Świadczenie usług w zakresie obsługi kasowo-biletowej
 • 12.10.2018, Szymon Orłowski: Edycja dokumentu Świadczenie usług w zakresie obsługi kasowo-biletowej
 • 12.10.2018, Szymon Orłowski: Edycja dokumentu Świadczenie usług w zakresie obsługi kasowo-biletowej
 • 12.10.2018, Szymon Orłowski: Edycja dokumentu świadczenie usług w zakresie obsługi kasowo-biletowej
 • 12.10.2018, Szymon Orłowski: Utworzenie dokumentu rtertdrretre